Khai danh mục sản phẩm XK và Định mức thực tế của sản phẩm

Tiêu đề:Khai danh mục sản phẩm XK và Định mức thực tế của sản phẩm
Hỏi:Bắt đầu từ 01/4/2015 chúng tôi có khai danh mục sản phẩm XK và Định mức thực tế của sản phẩm theo TT 38/2015/TT-BTC (bản hướng dẫn của cty Thái Sơn). Nghĩa là khi khai danh mục sản phẩm XK và Định mức thực tế của sản phẩm chúng tôi chỉ khai trên máy của mình và chuyển sang trạng thái “Đã được duyệt” (trước khi khai tờ khai) mà không khai như trước ngày 01/4/2015 (khai báo danh mục sản phẩm XK và Định mức thực tế của sản phẩm xong và mang hồ sơ lên cho Hải quan duyệt). Hiện tại khi thanh khoản thì bị từ chối như sau “[TQDT_TT]- 2021 – Tu choi : Danh sách tờ khai xuất của doanh nghiệp [0302407899] không hợp lệ (Dòng – Số TK/Năm ĐK – Lý do): [5] – [300419021950/2015] – [Danh sách hàng của doanh nghiệp[0302407899] chưa được đăng ký”. Chúng tôi có liên hệ với cty Thái Sơn thì được báo là “có thể Hải quan gia công chưa áp dụng khai theo TT 38/2015/TT-BTC ???” và nói chúng tôi khai lại danh mục sản phẩm XK và Định mức thực tế của sản phẩm như cũ và khai thêm phụ kiện 503 để cho Hải quan duyệt ! Đề nghị quý Hải quan hướng dẫn chúng tôi để khai báo như thế nào cho đúng. Xin cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Từ ngày 15/3/2015 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan có hiệu lực theo đó:
-Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa GC-SXXK thực hiện theo Điều 36, Điều 37 Mục 6, Chương I NĐ 08/2015.-Điều 55 Mục 1 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định về TTHQ, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK.
Căn cứ theo quy định trên thì Doanh nghiệp không phải khai và truyền định mức đến cơ quan hải quan.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *