Khai bổ sung mã HS tờ khai xuất sau Thông quan

Tiêu đề:Khai bổ sung mã HS tờ khai xuất sau Thông quan
Hỏi:Kính gửi quý Hải Quan! Công ty chúng tôi có xuất 1 lô hàng ở TSN luồng xanh, hàng đã qua khu vực giám sát. Nay công ty muốn sửa lại mã HS trên thì có được không? Và thủ tục phải làm thế nào? Cám ơn quý Hải Quan
Trả lời:Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan và thủ tục khai bổ sung được qui định cụ thể tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “ Qui định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *