Khai Bo sung CO form JV

Tiêu đề:Khai Bo sung CO form JV
Hỏi:Kính gửi ban tư vấn.
Cty chúng tôi có nhập lô hàng nguyên cont- cá saba từ Nhật (HS code 03035400.) cửa khẩu nhập: CC HQ Cảng Cát Lái
Tại thời điểm xuất trình hồ sơ, chúng tôi có nộp bản gốc CO form JV cho công chức HQ tiếp nhận rồi. ( đuoc huong uu dai 0% thue). Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong quá trình khai báo, chúng tôi click chọn sai mục mã thuế trên hệ thống KBHQ VNASS, dẫn đến bị tính thuế 13% cho lô hàng. Hiện lô hàng chưa thông quan. Chỉ tạm giải phóng hàng. Vậy, kính nhờ ban tư vấn hướng dẫn chúng tôi khai báo bổ sung để được hoàn lại số tiền thuế đã đóng để chúng tôi có cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh về cp giá với các DN địa phương cùng ngành.
Xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan
Trả lời:– Trường hợp Công ty khai sai mã Biểu thuế dẫn đến áp dụng mức thuế suất 13% thay vì là 0%, hàng hoá đã giải phóng hàng, chưa thông quan nhưng đã Công ty nộp thuế theo mức thuế suất 13%.
1. Cách khai lại Mã Biểu thuế, mức thuế suất:
– Trường hợp hàng hoá chưa thông quan: tuỳ theo tờ khai phân luồng mức 2 hoặc mức 3, trên cơ sở chỉ thị của công chức hải quan yêu cầu khai báo lại mã biểu thuế, mức thuế suất đúng, Công ty sửa mã biểu thuế với mức thuế suất đúng và truyền lại tờ khai VNACCS để công chức duyệt thông quan tờ khai theo mức thuế suất đúng.
– Trường hợp tờ khai đã thông quan: Thực hiện khai báo bổ sung  theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư  39/2018/TT-BTC.
2. Xử lý số tiền thuế nộp thừa:
Sau khi khai bổ sung được chấp thuận, tờ khai phát sinh tiền thừa. Số tiền thuế đã nộp thừa được xử lý theo quy định tại Điều 131, Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Cục HQ.TPHCM trả lời cho Công ty được biết.
Trong trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục HQ CK Cảng sài gòn KV 1 để được hướng dẫn cụ thể./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *