Khai báo tiêu chí địa điểm xếp hàng/ địa điểm dỡ hàng

Tiêu đề:Khai báo tiêu chí địa điểm xếp hàng/ địa điểm dỡ hàng
Hỏi:Kính gửi: Bộ phận tư vấn thủ tục Hải quan: Công ty chúng tôi đăng ký thủ tục hải quan tại các chi cục hải quan ngoài cửa khẩu sau đó chuyển cửa khẩu đến các cửa khẩu xuất như ICD PHƯỚC LONG, ICD TANAMEXCO…thuộc các cảng nội địa Khu vực 4 theo quy định. Do những cảng ICD này là những cảng nội địa nên không phải là cảng xếp hàng lên tàu. Chúng tôi xin được nêu ví dụ và xin tư vấn như sau:
1.Đối với hàng xuất khâu container: Địa điểm nhận hàng (Place of receipt): ICD TRANSIMEX (là nơi container và thanh lý Hải quan qua khu vực giám sát) Địa điểm xếp hàng (port of loading): CÁT LÁIhoặc CÁI MÉP ( Là nơi xếp coantainer lên tàu). *Khai báo Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến: 02IKC03 (TP.HCM ICD TRANSIMEX)
Câu hỏi: Chúng tôi phải khai tiêu chí địa điểm xếp hàng lên tàu là: VNFAD / ICD TRANSIMEX SG . Địa điểm container khái báo qua khu vực giám sát ? ? Hay VNCLI / CẢNG CÁT LÁI hoặc VNCMT/ CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP) .Địa điểm xếp hàng lên tàu ?
2.Đối với hàng xuất khâu gửi CFS: Địa điểm nhận hàng (Place of receipt): KHO CFS ICD TRANSIMEX (là nơi hàng đưa hàng vào kho CFS) Địa điểm xếp hàng (port of loading): CÁT LÁI/ CÁI MÉP ( Là nơi xếp hàng lên tàu). *Khai báo Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến: 02IKC09 (KHO CFS TRANSIMEX)
Câu hỏi: Chúng tôi khai tiêu chí địa điểm xếp hàng lên tàu là: VNFAD / ICD TRANSIMEX SG . Địa điểm hạ container qua khu vực giám sát ? Hay VNCLI / CẢNG CÁT LÁI hoặc VNCMT/ CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP) .Địa điểm xếp hàng lên tàu ?
3. Tương tự Đối với hàng nhập khẩu container, hàng nhập khẩu đưa vào kho CFS: Địa điểm dỡ hàng (port of Discharge): CAT LÁI/ CÁI MÉP ( Là nơi tàu cập). Địa điểm nhận hàng (Place of delyvery): ICD PHƯỚC LONG (nơi nhận hàng cuối cùng ) *Khai báo Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến: 02IKR02 / CT CANG PHUOC LONG 2
Câu hỏi: Tiêu chí khai địa điểm dỡ hàng lên tàu là: VNFAD / ICD TRANSIMEX SG . Địa điểm hạ container qua khu vực giám sát ? Hay VNCLI / CẢNG CÁT LÁI hoặc VNCMT/ CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP) .Địa điểm xếp hàng lên tàu ?
Kính mong nhận được sự tư vấn của quý ban tư vấn. Trân trọng.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Các vấn đề thắc mắc của Quý Công ty đã được quy định tại Công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014; Công văn 15452/TCHQ-GSQL ngày 30 tháng 12 năm 2014 về mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành: Quý Công ty có thể tải về các Văn bản nêu trên tại http://www.customs.gov.vn để nghiên cứu. Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.  
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *