Khai báo thông tin manifest theo công văn 6889/GSQL

Tiêu đề:Khai báo thông tin manifest theo công văn 6889/GSQL
Hỏi:Kính gửi Quý cục hiện nay công ty đang có 1 số vướng mắc trong việc khai báo Manifest theo CV hướng dẫn từ TCHQ số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 như sau :
1. Phần consignee (người nhập khẩu) trên Bill of Lading có cần phải thể hiện mã số thuế của Consignee (người nhập khẩu) hay không ?
2. Nếu khách hàng là Doanh nghiệp nước ngoài (Doanh nghiệp không thành lập ở Việt Nam – Không có mã số thuế) thì khi gửi hàng vào Kho ngoại quan , trên bill of lading phần Consignee (người nhập khẩu) mình có cần thể hiện mã số thuế của kho ngoại quan hay không ? Khi khai manifest có được khai mã số thuế của kho ngoại quan hay không ?
3. Nếu khách hàng là Doanh nghiệp nước ngoài (Doanh nghiệp có thành lập ở Việt Nam – Có mã số thuế hoạt động ở Việt Nam) thì khi gửi hàng vào Kho ngoại quan , trên bill of lading phần Consignee (người nhập khẩu) mình sẽ thể hiện mã số thuế của doanh nghiệp nào (Mã số thuế của doanh nghiệp nước ngoài hay mã số thuế của KNQ) ? Khi khai manifest thì sẽ khai mã số thuế của doanh nghiệp nào ?
4. Nếu lô hàng nhập nhiều mục hàng (từ 20 -> 50 mục hàng) thì việc khai báo mã HS trên hệ thống manifest như thế nào ? Khai tất cả mã HS hay chỉ chọn những mục hàng có số lượng nhiều & trị giá lớn ? Và mình có cần phải thể hiện mã HS trên Bill of lading hay không ?
Rất mong nhận được sự hướng dẫn từ Quý cục Công ty xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
– Trường hợp tại điểm 1, 3, 4: Ngày 04/12/2018 Tổng cục Hải quan có công văn số 7126/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra và chấn chỉnh khai thông tin E-Manifest. Do đó, đề nghị Quý Công ty thực hiện đúng theo nội dung công văn nêu trên.
– Trường hợp tại điểm 2: Đối với trường hợp này, mã số thuế là mã số thuế của DN được ủy quyền làm thủ tục thuê kho Ngoại Quan nơi hàng hóa được gửi vào.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *