Khai báo số định danh hàng hóa Xuất khẩu

Tiêu đề:Khai báo số định danh hàng hóa Xuất khẩu
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải Quan TPHCM Thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế. Để thực hiện tốt quyết định trên, Doanh nghiệp xin đề nghị Cục Hải Quan TPHCM hướng dẫn, tư vấn nghiệp vụ khai báo số định danh hàng hóa.
1/ Đối với 1 Booking có nhiều Cont nhưng Doanh nghiệp tách ra khai mỗi cont trên 1 tờ khai khác nhau thì thực hiện khai báo nhiều số định danh cho từng cont, từng tờ khai hay chỉ khai báo 1 số định danh cho tât cả cont trên Booking?
2/ Đối với cont hàng xuất Hạ bãi ICD Sotrans, Phúc Long, Phước Long 1,2,3…; Nhưng hàng Loading ở Cảng SP-ITC, Cát Lái, Vict, Cái Mép….thì Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến & Địa điểm xếp hàng: ICD hay Cảng Loading.
Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:Viêc kết nối hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng thực hiện theo Điều 52; Điều 52a; Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính đã được sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính.
Như vậy từ ngày 05/6/2018 thông tư số 39/2018/TT-BTC có hiệu lực thì việc kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng thực hiện theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC không thực hiện theo Quyết định thí điểm 2722/QĐ-BTC.
1.Căn cứ theo quy định tại điểm 2.24 mẫu số 02 ban hành kèm theo Phụ lục 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ tài chính có quy định:
1) Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan phải thông báo thông tin về hàng hóa dự kiến xuất khẩu sẽ đưa vào khu vực giám sát hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 Phụ lục này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Hệ thống tự động cấp số quản lý hàng hóa cho lô hàng xuất khẩu và người khai hải quan sử dụng số đó để khai tại ô này.
(2) Một lô hàng được khai báo tối đa 5 số quản lý hàng hóa, nhưng hàng hóa thuộc các số quản lý hàng hóa này phải của cùng một người gửi hàng, cùng một người nhận hàng, cùng tên phương tiện vận tải, vận chuyển trên cùng một chuyến và có cùng ngày xuất khẩu.
2. Hướng dẫn về mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến  hàng xuất khẩu được quy định tại điểm 2.27 mẫu số 02 phụ lục I thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ tài chính.
– Hướng dẫn về địa điểm xếp hàng được quy định tại điểm 2.29 mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để anh/chị thực hiện
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *