Khai báo cước nhận hàng tại kho đối với trường hợp mua hàng theo FCA

Tiêu đề:Khai báo cước nhận hàng tại kho đối với trường hợp mua hàng theo FCA
Hỏi:Kinh gửi cục hải quan HCM Hiện tại công ty em có mua hàng và thanh toán theo điều kiện thương mại quốc tế là FCA. Sau khi nhận được thông báo hàng đến của hãng tàu trong đó ngoài phí vận chuyển quốc tế còn có thêm cước phí nhận hàng tại kho cho lô hàng này nữa. Vậy em xin hỏi khi khai trên tờ khai thì có phải cộng 2 loại phí này lại thành phí vận chuyển quốc tế hay là chỉ lấy riêng mỗi phí vận chuyển quốc tế theo như trên thông báo hàng đến. Kinh mong cục hải quan HCM hướng dẫn giúp đỡ,em xin chân thành cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thì trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu  là “giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên”
Như vậy trường hợp nêu trên phải công phí vận chuyển quốc tế khi khai báo hải quan.
 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *