Khai báo C/O sau thông quan

Tiêu đề:Khai báo C/O sau thông quan
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh! Công ty chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng từ Hàn Quốc, nhưng do trong quá trình chuẩn bị hồ sơ Hải Quan công ty không cố ý đã bỏ sót không khai báo C/O với cơ quan Hải Quan. Vậy xin hỏi công ty có được phép khai bổ sung C/O sau thông quan không Công ty xin cảm ơn! Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh.
Trả lời:Kính gửi Công ty TNHH Imarket VN,
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc khai báo C/O sau thông quan. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo quy định tại các công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 và 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 thì trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày (đối với C/O mẫu AK)/1năm (đối với C/O mẫu KV) kể từ ngày đăng ký tờ khai.
Theo trình bày của Doanh nghiệp thì lô hàng được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, Doanh nghiệp không khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan là không đúng quy định. Do vậy, việc nộp bổ sung C/O không được chấp nhận.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *