“Issued Retroactively” trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Tiêu đề:Vướng mắc về có phải tích “issued retroactively”
Hỏi:Xin gửi lời chào đến Cục Hải quan TPHCM, lời chúc sức khỏe các anh chị Phòng giám sát Quản Lý.
Chúng tôi Chi Nhánh Công ty TNHH Tiếp Vận Altus Việt Nam (MST:0100775434001), chúng tôi có 1 câu hỏi muốn gửi đến quý cục Hải quan (Phòng giám sát): Khách hàng của công ty chúng tôi sắp nhập 1 lô hàng: đang vướng mắc về có phải tích “issued retroactively” hay không?
Theo C/O điện tử AANZ số 21.2019.17248 và 21.2019.17249, ngày 03.05.2019, CHI TIẾT NHƯ SAU: Ngày On board: 30/04/2019 và ngày cấp C/O: là ngày 03/05/2019. Trường hợp nêu trên em tính là (03 ngày): ngày on board và ngày cấp C/O, thuộc vào: phụ luc 3, điều 10, thông tu 31/2015/TT-BCT, ngày 24/09/2015.
Như vậy, để C/O mang tính chất hợp lệ thì công ty Không phải tích “issued retroactively” có phải đúng như vậy không?
Mong được sự hướng dẫn từ các anh, chị từ Phòng giám sát quản lý.
Em xin cảm ơn và trân trọng kính chào!
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
– Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa: “4. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.”
– Căn cứ Điều 10 Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean-Úc-Niu Di Lân quy định: “1. C/O phải được cấp trong thời gian sớm nhất, nhưng không quá 03 ngày làm việc tính từ ngày xuất khẩu.
2. Trường hợp C/O không được cấp như đã nêu tại khoản 1 của Điều này do sai sót không cố ý hoặc có lý do xác đáng khác, C/O sẽ được cấp sau nhưng không quá 12 tháng tính từ ngày xuất khẩu và phải mang dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.”
– Căn cứ Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Trường hợp Doanh nghiệp được cấp C/O mẫu AANZ sau ngày xuất khẩu, việc có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY” hay không là do cơ quan có thẩm quyền xem xét theo nội dung Hiệp định để thực hiện, Doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu không phải là người có thẩm quyền tích vào ô “ISSUED RETROACTIVELY”.
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *