Hủy tờ khai nợ thuê 20 ngàn đồng

Tiêu đề:Hủy tờ khai nợ thuê 20 ngàn đồng
Hỏi:Chúng tôi đóng lệ phí rồi mà vẫn còn ghiCông ty tôi bị nợ tờ khai từ năm 2014. Ngay 27/6/2018 chúng tôi đóng lệ phí 40 ngàn đồng rồi ma vẫn còn bị ghi nợ thuế. Xin hỏi chúng tôi giãi quyết ở đâu
Trả lời:Qua tra cứu danh sách tờ khai nợ thuế của Công ty trên hệ thống kế toán tập trung tại Cục Hải quan TP  Hồ Chí Minh ngày 07/08/2017, Công ty không còn phát sinh nợ lệ phí tại Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.
Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi phát sinh nợ hoặc Phòng Thuế  xuất nhập khẩu để được xem xét, trả lời.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *