Huỷ tờ khai nhập khẩu quá 15 ngày theo thông tư 39/2018/TT-BTC

Tiêu đề:Huỷ tờ khai nhập khẩu quá 15 ngày theo thông tư 39/2018/TT-BTC
Hỏi:Căn cứ theo thông tư 39/2018/TT-BTC điều 22, thì chỉ cho phép huỷ tờ khai nhập khẩu quá 15 ngày mà không có hàng đến, tuy nhiên vẫn có những trường hợp hàng đã đến cảng và đã truyền tờ khai hải quan và chờ giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký cho phép thực hiện kiểm dịch của cục thú y Hà Nội. Vì thời gian chờ đợi giấy phép nói trên nên dẫn đến quá hạn 15 ngày. Theo quy định quá 15 ngày thì doanh nghiệp cũng không được sử dụng tờ khai này để thông quan, vậy doanh nghiệp có được huỷ tờ khai quá hạn này không? Kính mong cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn. Trân trọng cám ơn quý cơ quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ theo thông tư 39/2018/TT-BTC sđbs thông tư 38/2015/TT-BTC, Điều 22. Hủy tờ khai hải quan
1. Các trường hợp hủy tờ khai
a) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:
a.1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;
a.2) …
a.3) …a.4) …a.5) Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai.
b) …
c) Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với hình thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy;
d) …. Trường hợp hàng của Quý Cty đã đăng ký có hàng hóa đến cửa khẩu nhập, đang chờ làm thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật thì không thuộc một trong các trường hợp hủy tờ khai nêu trên. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Quý Cty liên hệ Chi cục nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *