Hương liệu thực phẩm NK

Tiêu đề:Hương liệu thực phẩm NK
Hỏi:Thưa quí Hải Quan, Công ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hương chúng tôi có làm thủ tục Nhập Khẩu cho mặt hàng “Hương liệu dùng trong sản xuất thực phẩm” tại Chi Cục Hải Quan CK Sân Bay Tân Sơn Nhất, Hải Quan bắt buộc phải nộp Công Bố Chất Lượng Sản Phẩm thì mới được làm thủ tục Nhập Khẩu, mà theo như Công Văn số 4881/TCHQ-GSQL của Phó Tổng Cục Trưởng: Vũ Ngọc Anh kí, có qui định rõ tại Khoản 2 không qui định Doanh Nghiệp phải nộp hoặc xuất trình. Công ty chúng tôi cũng đã giải thích về Công Văn 4881 trên, nhưng Hải Quan giải thích là chỉ áp dụng cho mặt hàng thực phẩm còn Hương liệu thì không được áp dụng. Vì Vậy chúng tôi viết thư này kính mong Quí Cơ Quan- Phòng Giám Sát và Quản Lý về Hải Quan có thể trả lời cho công ty chúng tôi được hiểu rõ hơn. Xin chân thành cảm ơn và chúng tôi mong phản hồi của quí cơ quan trong thời gian sớm nhất. Công ty CPTM Việt Hương VIET HUONG TRADING JOINT STOCK COMPANY Address: 11A Nguyen Huy Tuong Street, Ward 6, District Binh Thanh, HCM City Tel: (84.8)3551 2790-3551 2791-3551 2792 – Fax: 84.8) 3551 2793
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ: Mục đ khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về Hồ sơ Hải quan và công văn số 4881/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2013 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu thực phẩm, khi nhập khẩu mặt hàng hương liệu dùng trong sản xuất thực phẩm, doanh nghiệp không phải nộp giấy Công bố chất lượng sản phẩm cho cơ quan hải quan và cơ quan hải quan chỉ thông quan khi doanh nghiệp nộp Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan KTCN theo quy định của pháp luật.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *