Hướng dẫn thực hiện TT 44/2013/TTLT ngày 31/12/2013

Tiêu đề:Hướng dẫn thực hiện TT 44/2013/TTLT ngày 31/12/2013
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TP.HCM Doanh nghiệp có nhập khẩu lô hàng thép lá cán nóng dạng cuộn, Hợp đồng ngoại thương ký ngày 22/04/2014, Thanh toán bằng LC mở ngày 12/05/2014, đã thanh toán LC ngày 02/06/2014. Xin hỏi Quý Cơ quan Hải Quan trong trường hợp này lô hàng nhập khẩu của Doanh nghiệp có thuộc diện thực hiện theo TTLT 44/2013 hay không ? Kính đề nghị Cơ quan Hải Quan Tp.HCM xem xét trả lời cho Doanh nghiệp. Chân thành cảm ơn. Trân trọng.
Trả lời:     Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến đối tượng điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của liên Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
    Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Công thương tại công văn số 4719/BCT-KHCN ngày 30/5/2014 về việc chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN để thực hiện.
     Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *