Hướng dẫn nghiệp vụ khai tờ khai xuất khẩu tại chỗ vnaccs

Tiêu đề:Hướng dẫn nghiệp vụ khai tờ khai xuất khẩu tại chỗ vnaccs
Hỏi:Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nội địa ở TP HCM muốn bán hàng vào khu chế xuất linh trung II (Bán hàng theo hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường) Chúng tôi đã tìm hiểu nghị định 08/2015, thông tư 38/2015 và thông tư 22/2014 thì được biết doanh nghiệp chúng tôi phải mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ, doanh nghiệp xuất khẩu làm thủ tục hải quan mở tờ khai xuất khẩu trước, doanh nghiệp nhập khẩu mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ sau. Tuy nhiên trong quá trình khai tờ khai xuất khẩu tại chỗ vnaccs doanh nghiệp chúng tôi gặp một số vướng mắc mong quý cơ quan hướng dẫn. 1)Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến: Kho hàng của doanh nghiệp không đủ điều kiện để hải quan cấp mã điạ điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu, như vậy thì doanh nghiệp có nhất thiết phải tập kết hàng tại Chi cục hải quan KCX Linh Trung II trước khi khai tờ khai xuất khẩu vnaccs hay không?DN sử dụng mã dùng chung Chi cục hải quan KCX Linh Trung II “02F2OZZ” để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết hàng của Chi cục hải quan KCX Linh Trung II tại ô “Địa chỉ” tại chỉ tiêu “Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng”. Doanh nghiệp khai báo như vậy là đúng chưa?Nếu chưa xin hướng dẫn cụ thể cho DN vì đây là 1 trong 10 chỉ tiêu không được khai sửa sau khi đã khai chính thức. 2)Địa điểm xếp hàng: Để trống không khai hay khai địa điểm của KCX Linh Trung II? 3) Điều kiện giá hóa đơn: DN khai mã “DAP” là đúng hay sai? 4)Chúng tôi có liên hệ với đội nghiệp vụ 2 KCX Linh Trung II theo số điện thoại 08 37291824/08 37291825 nhưng không có tín hiệu trả lời. Vậy chúng tôi phải liên hệ với ai và số điên thoại nào để được giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng nhất. Mong nhận được câu trả lời chi tiết của cục hải quan Tp.HCM
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 v/v hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu thông tin khai báo trên tờ khai hải quan.Cục Hải quan TP.HCM đề nghị Quý Công ty nghiên cứu văn bản trên và thực hiện.Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để Quý công ty được biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *