Hướng dẫn khai báo nghiệp vụ

Tiêu đề:Hướng dẫn khai báo nghiệp vụ
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TP.HCM !
Công Ty chúng tôi có ký kết một hợp đồng mua hàng và đã chuyển tiền thanh toán với một Công Ty A ở Hồng Kong, tuy nhiên lô hàng này lại được gửi cho chúng tôi từ nước Mỹ (chi nhánh tại Mỹ của Công Ty A). Trên bill vẫn ghi người gửi là Công Ty A.
Vậy ở Chỉ tiêu số 2 trên tờ khai nhập khẩu ” Người xuất khẩu” chúng tôi vẫn ghi là Công Ty A có đúng ko? Chỉ tiêu 11 ” Nước xuất khẩu” chúng tôi phải ghi là Hồng Kong hay Mỹ, Chỉ tiêu 12 ” Cảng địa điểm xếp hàng” chúng tôi phải ghi là Mỹ có đúng không?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Trên tờ khai hải quan nhập khẩu, DN phải khai báo như sau:
– Ô số 2: Người xuất khẩu: Công ty A tại Hồng Kông;
– Ô số 11: Nước xuất khẩu: Mỹ;
– Ô số 12: Cảng xếp hàng: Cảng tại Mỹ.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *