HS Code CỦA MÁY PHUN MƯA TẠO ÔXY HỒ NUÔI THUỶ SẢN

Tiêu đề:HS Code CỦA MÁY PHUN MƯA TẠO ÔXY HỒ NUÔI THUỶ SẢN
Hỏi:ĐỀ NGHỊ ANH/ CHỊ CHO TÔI ĐƯỢC BIẾT:
1/ XIN MÃ HS CỦA MÁY PHUN MƯA TẠO ÔXY HỒ NUÔI THUỶ SẢN;
2/ MÁY NÀY LÀ THIẾT BỊ DÙNG CHO ĐẦM NUÔI THUỶ SẢN.
VẬY CÓ ĐƯỢC MIỄN THUẾ VAT THEO CÔNG VĂN 12848/ BTC- CST ngày 15/09/2015 HAY KHÔNG?
CẢM ƠN RẤT NHIỀU
Trả lời:1. Hướng dẫn phân loại hàng hóa:
Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng     “máy phun mưa tạo oxy cho hồ nuôi thủy sản” mà doanh nghiệp nhập khẩu.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;    
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
Căn cứ nội dung chương 84: “Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng”.
Căn cứ nội dung nhóm 84.13: “Bơm chất lỏng, có hoặc không lắp thiết bị đo lường; máy đẩy chất lỏng”.
Tham khảo chú giải HS 2017 nhóm 84.13:
“Nhóm này bao gồm các loại máy và thiết bị được dùng để nâng hay làm lưu thông liên tục một lượng chất lỏng (kể cả kim loại nóng chảy và bê tông dạng lỏng), dù chúng được vận hành bằng tay hoặc bằng một loại động lực bất kỳ, gắn liền hay không.
Nhóm này cũng gồm các loại bơm phân phối chất lỏng, có gắn cơ cấu đo lường hoặc tính tiền như các loại được sử dụng để bơm xăng hoặc dầu tại các ga ra, và các loại bơm được thiết kế đặc biệt để sử dụng với các loại máy, phương tiện khác… (như bơm nước, bơm dầu hoặc bơm xăng dùng cho động cơ đốt trong, bơm dùng cho máy kéo sợi nhân tạo)”.
Ngày 04/4/2016, Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số 2712/TB-TCHQ thông báo kết quả phân loại đối với mặt hàng “máy đẩy chất lỏng trong ao nuôi thủy sản, tăng lượng oxy hòa tan dùng trong nuôi thủy sản. Model: HT1500-7-40, công suất 1,5kw/2HP, điện áp 220V/50Hz”. Theo kết quả phân loại thì mặt hàng trên là máy bơm nước, loại bơm ly tâm có công suất không quá 8.000m3/h, đường kính cửa hút không quá 200mm, được phân loại vào nhóm 84.13 “Bơm chất lỏng, có hoặc không lắp thiết bị đo lường; máy đẩy chất lỏng”, phân nhóm 8413.70 “ – Bơm ly tâm khác”, phân nhóm “- – Bơm nước khác, với công suất không quá 8. 000m3/h”, mã số 8413.70.41 “- – – Với đường kính cửa hút không quá 200mm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 14/2015/TT-BTC BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính: “ Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là cơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách quản lý hàng hóa; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan và công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan”;
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng để từ đó xác định mức thuế của hàng hóa. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các nội dung hướng dẫn nêu trên, tham khảo Thông báo kết quả phân loại số 2712/TB-TCHQ, căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và hàng hóa thực tế nhập khẩu và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu để xác định mã số phù hợp.
2. Hướng dẫn xác định trước mã số:
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện xác định trước mã số hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn sau:
-Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.
-Hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp rõ.
3. Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì “máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được định danh cụ thể tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm 1 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính.
Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào các văn bản quy định nêu trên để áp dụng mức thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ngoài danh mục đã nêu tại các văn bản trên, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố để được xác nhận theo quy định.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp rõ.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *