Hợp đồng gia công ba bên

Tiêu đề:Hợp đồng gia công ba bên
Hỏi:Kính gửi quí cơ quan, Công ty chúng tôi có một vấn đề mong quí cơ quan giải đáp giúp. Công ty chúng tôi dự kiến làm loại hình gia công , hợp đồng ký kết giữa 1 công ty nước ngoài (A), cty chúng tôi (B) và 1 cty khác cũng tại Việt Nam (C). – hợp đồng thực hiện như sau. Cty B nhập khẩu nguyên liệu từ A, sau đó gia công tách thành 2 nguyên liệu (X,Y). + Nguyên liệu Y sẻ chuyển lại cho cty C để gia công và làm ra sản phẩm Y1. Sản phẩm Y1 sẻ được cty C xuất trực tiếp lại cho cty A. + Nguyên liệu X được cty B gia công tiếp ra sản phẩm X1 sau đó xuất khẩu trực tiếp cho cty A. Kính mong quí cơ quan tư vấn giúp. Quá trình chuyển nguyên liệu Y cho cty C thì cty B phải thực hiện theo loại hình tờ khai gì và cty C sẻ nhận lại như thế nào. Phí gia công sẻ được Cty A chuyển trả trực tiếp cho B và C theo hợp đồng. Xin cảm ơn quí cơ quan
Trả lời:Trả lời:
Về câu hỏi của quý công ty, Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Điều 33 Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định về  Gia công chuyển tiếp, theo đó:
“Thương nhân được quyền gia công chuyển tiếp. Theo đó:
1. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia công khác tại Việt Nam.
2. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công công đoạn trước được giao cho thương nhân theo chỉ định của bên đặt gia công cho hợp đồng gia công công đoạn tiếp theo”.
Về Thủ tục hải quan:
Đề nghị Công ty thực hiện theo Điều 63/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục giao, nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp, theeo đó:
“1. Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo qui định tại Điều 33 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP phải làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này.
2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân Bên giao, Bên nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sản phẩm gia công chuyển tiếp được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư của hợp đồng gia công và được sử dụng đúng mục đích gia công.
3. Trường hợp hợp đồng gia công có sản phẩm gia công chuyển tiếp (hợp đồng gia công giao) và hợp đồng gia công sử dụng sản phẩm gia công chuyển tiếp làm nguyên liệu gia công (hợp đồng gia công nhận) cùng một tổ chức, cá nhân nhận gia công thì tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ của cả Bên giao và Bên nhận”.
Thủ tục Xuất nhập khẩu tại chỗ  Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và tham khảo.
Trân trọng,
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *