Hỏi về xuất nhập khẩu đĩa DVD

Tiêu đề:Hỏi về xuất nhập khẩu đĩa DVD
Hỏi:Chào cục Hải quan TP.HCM Tôi là Mai Vân. Công ty tôi đang muốn nhập khẩu đĩa DVD (HDCAM, DVSPro) từ Nhật về VN. Sau khi về VN công ty chúng tôi sẽ chuyển sang file MPEG4 và xuất ngược trở về Nhật. Xin cho tôi hỏi chúng tôi có thể làm vậy không? Xin cho biết thông tư, quy định liên quan đến vấn đề này để chúng tôi tham khảo. Xin chân thành cảm ơn, Mai Vân
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Về thủ tục hải quan và chính sách mặt hàng:
– Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
– Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
– Thông tư 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *