Hỏi về thủ tục xin photo C/O đã nộp

Tiêu đề:Hỏi về thủ tục xin photo lai C/O đã nộp
Hỏi:Kính Chào quý Cơ Quan,Tôi tên là Bùi Trung Thành,Công ty chúng tôi có nhập một số mặt hàng từ Trung Quốc và có C/O From E. Vì là lần đầu tiên làm thủ tục Hải Quan nên công ty chúng tôi đã nộp C/O mà không photo lại để lưu ( vì From E chỉ có 1 bản), nay khi bán hàng khách hàng yêu cầu C/O để chứng minh. vì vậy Công ty chúng tôi muốn xin quý cơ quan Hải Quan Cho Chúng tôi Photo copy lại C/O đã nộp cho Quý Cơ Quan Hải Quan, như vậy không biết Chúng tôi có được phép ( chỉ Photo coppy chứ không photo sao y bản chính). Xin Quý Cơ Quan Hải Quan trả lời giúp.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ Điều 8 Phụ lục 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa “Một bộ C/O mẫu E bao gồm một bản gốc và hai bản sao các-bon có màu như sau:
– Bản gốc: màu be (mã màu: 727c)
– Bản sao thứ hai: màu xanh nhạt (mã màu Pantone: 622c)
– Bản sao thứ ba: màu xanh nhạt (mã màu Pantone: 622c)
 Mỗi C/O mẫu E mang một số tham chiếu riêng của Tổ chức cấp C/O;
 Bản C/O mẫu E gốc do Người xuất khẩu gửi cho Người nhập khẩu để nộp cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu tại cảng hoặc nơi nhập khẩu. Bản thứ hai do Tổ chức cấp C/O mẫu E Bên xuất khẩu lưu. Bản thứ ba do người xuất khẩu lưu”.Trường hợp Quý Công Ty không photo C/O lại để lưu vào bộ hồ sơ nhập khẩu thì liên hệ Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết.Cục Hải quan TP.HCM trả lời để Quý Công Ty được biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *