Hỏi về thủ tục nhập khẩu xe ô tô mới từ Mỹ

Tiêu đề:Hỏi về thủ tục nhập khẩu xe ô tô mới từ Mỹ
Hỏi:Kính thưa Quý cơ quan Công ty em muốn nhập xe ô tô mới 100 % 7 chỗ ngồi hoặc xe ô tô cũ 7 chỗ ngồi từ Mỹ về để kinh doanh thì cần có những thủ tục gì ?
Trả lời:Ngày 04/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến thủ tục nhập khẩu xe ôtô mới 100% 7 chỗ ngồi từ Mỹ về để kinh doanh. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
  Hồ sơ, thủ tục Hải quan thực hiện quy định tại Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan truyền thống) hoặc tham khảo Điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan điện tử).
1/ Đối với xe ôtô mới 100% :
Ngoài hồ sơ thủ tục hải quan nêu trên, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống khi làm thủ tục nhập khẩu, phải nộp bổ sung những giấy tờ theo quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công thương: Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân. Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông vận tải cấp: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.
2/ Đối với xe ôtô cũ:
Ngoài hồ sơ thủ tục hải quan nêu trên doanh nghiệp nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng phải đáp ứng điều kiện làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006. Theo đó: Ôtô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km (mười nghìn) và không quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam.
Xe ôtô nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành.
Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng nhập khẩu để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *