Hỏi về thủ tục nhập khẩu xe mô tô địa hình

Tiêu đề:Hỏi về thủ tục nhập khẩu xe mô tô địa hình
Hỏi:Kính thưa quý cơ quan; Công ty em muốn nhập khẩu xe mô tô địa hình có 04 bánh thì thủ tục nhập khẩu như thế nào ?
Trả lời:Ngày 04/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến thủ tục nhập khẩu xe môtô địa hình mới 4 bánh, phân khối lớn 300cm3. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
  Đối với xe mô tô địa hình 4 bánh và xe phân khối lớn 300 cm3. Do doanh nghiệp không nêu rõ thông tin kỹ thuật và tình trạng sử dụng của xe. Đề nghị công ty cung cấp thông tin chi tiết và Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể .
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *