Hỏi về thủ tục nhập khẩu máy vi tính xách tay mới 100%

Tiêu đề:Hỏi về thủ tục nhập khẩu máy vi tính xách tay mới 100%
Hỏi:Kính thưa quý cơ quan Em muốn nhập khẩu máy tính xách tay mơi 100% từ Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh thì thủ tục nhập khẩu như thế nào ?
Trả lời:Ngày 04/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu máy tính xách tay mới từ Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư  14/2011/TT-BTTTT ngày 07/06/2011, Thông tư 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 quy định đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, khi nhập khẩu mặt hàng máy vi tính xách tay, mới 100%  thuộc danh mục hàng hóa phải xin giấy phép.
Đề nghị Công ty liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *