Hỏi về thủ tục nhập khẩu đá granit

Tiêu đề:Hỏi về thủ tục nhập khẩu đá granit
Hỏi:Kính thưa quý cơ quan; Công ty em muốn nhập đá granit thô dạng khối lớn và dạng tấm đã cắt chưa đánh bóng kích thước khoảng dày 15 cm. rộng 1 mét. dài 2 mét. thì thủ tục như thế nào ?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Về chính sách quản lý mặt hàng  : Việc nhập khẩu đá Granit thô như mô tả của doanh nghiệp không bị điều chỉnh bởi các văn bản của các Bộ, Ngành.
Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *