Hỏi về thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ gỗ

Tiêu đề:Hỏi về thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ gỗ
Hỏi:Doanh nghiệp chúng tôi có 1 lô hàng làm bằng gỗ cao su xuất qua chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất. Vậy khi làm thủ tục hải quan cho lô hàng này có cần xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ của gỗ cao su hay không? hay chỉ cần hóa đơn mua hàng là được. chúng tôi xuất theo loại hình phi mậu dịch. Mong có câu trả lời sớm từ cơ quan Hải quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Thực hiện quy định tại Thông tư 01/2012/ TT-BNNPTNT  ngày 04/01/2012 và Thông tư 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 sửa đổi bổ sung Thông tư 01/2012/ TT-BNNPTNT  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Theo đó tại Điều 17 quy định:
a) Hồ sơ lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra gồm: hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính, kèm theo bảng kê lâm sản.
b) Hồ sơ lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra: bảng kê lâm sản.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *