Hỏi về nhập khẩu xe chạy trong sân gold cũ

Tiêu đề:Hỏi về nhập khẩu xe chay trong sân gold cũ
Hỏi:Kính thưa quý cơ quan, Công ty em muốn nhập xe chạy trong sân gold. cũ
Trả lời:Ngày 04/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc thủ tục nhập khẩu xe cũ chạy trong sân gold. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Do nội dung câu hỏi của Công ty không nêu rõ nhập khẩu xe cũ loại xe gì, năm sản xuất. Hiện nay, đối với xe ôtô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm loại đã qua sử dụng không quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.Doanh nghiệp có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi để Doanh nghiệp biết./.

 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *