Hỏi về nhập khẩu du thuyền cũ

Tiêu đề:Hỏi về nhập khẩu du thuyền cũ
Hỏi:Kính thưa quý cơ quan; Công ty em muốn nhập khẩu du thuyền cũ thì thủ tục nhập khẩu như thế nào ?
Trả lời:Ngày 04/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc thủ tục nhập khẩu du thuyền cũ từ Mỹ về Việt nam để bán cho đối tác. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì mặt hàng du thuyền đã qua sử dụng không thuộc diện cấm nhập khẩu.
Do nội dung câu hỏi của Công ty không nêu rõ thông số kỹ thuật liên quan đến mặt hàng nhập khẩu, vốn mua tàu có sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước hay không. Vì vậy, doanh nghiệp nghiên cứu kỹ quy định tại chương III từ Điều 27 đến điều 35 Nghị định 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; Nghị định 111/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu và Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Doanh nghiệp có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *