HỎI VỀ MÃ HS mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Tiêu đề:HỎI VỀ MÃ HS mặt hàng cá tra fillet đông lạnh
Hỏi:Kính gửi Quý Cơ Quan , Theo quy định biểu thuế xkn 2018
– Mã hs: 0304 (Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.)
– Mã hs: 03046200 (- – Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
– Mã hs: 0303 (Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.)
– Mã hs: 03032400 (- – Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
Nhưng cty chúng tôi có khách hàng yêu cầu lấy mã hs là 03032400 cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh. Chúng tôi biết là sai với quy định về áp dụng theo biểu thuế xnk và có giải thích với khách hàng rồi nhưng họ không chịu.
Nên chúng tôi gửi câu hỏi này về Quý Cơ Quan xin tư Vấn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và sớm nhận được lời tư vấn từ phía Quý Cơ Quan !!
Trả lời:Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Khi phân loại hàng hoá phải căn cứ hồ sơ Hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi mã số, của hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam”;
Căn cứ điểm 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;  “.. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Căn cứ Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Căn cứ Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
        Căn cứ nội dung chương 03 : “ Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác”
Căn cứ nội dung nhóm 03.03 : “Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá”.
Căn cứ nội dung nhóm 03.04 : “Phi-lê cá và các loại thịt cá khác(đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh”.
         Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 03.04 : “Nhóm này bao gồm:
(1) Phi-lê cá.
Theo mục đích của nhóm này thuật ngữ phi-ỉê cá có nghĩa là những dải thịt được cắt dọc hai bên theo xương sống của con cá và tạo thành bên phải hoặc bên trái của con cá đến mức mà đầu, ruột, vây (sống lưng, hậu môn, đuôi, bụng, ngực) và xương (cột sống hoặc xương lưng chính, xương bụng hoặc sườn, xương mang hoặc xương bàn đạp,…) đã được loại bỏ ra và hai bên không dính nhau, ví dụ, như không còn dính ở phần lưng hoặc bụng.
Da cá vẫn còn trên miếng phi-lê không ảnh hưởng đến việc phân loại các sản phẩm này vì cũng có khi phải để lại da cho miếng phi-lê chắc hoặc dễ thái lát sau này. Tương tự, việc phân loại cũng không bị ảnh hưởng nếu miếng phi-lê còn có xương dăm hoặc xương rất nhỏ chưa được loại bỏ hết. Phi-lê cá cất thành miếng nhỏ cũng được phân loại là phi-lê trong nhóm này.”
         Căn cứ theo các quy định về phân loại nêu trên, mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh là loại cá da trơn thuộc nhóm 03.04 mã số 0304.62.00 thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
       Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn để Quý Công ty được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *