Hỏi về mã HS code cho một số mặt hàng

Tiêu đề:Hỏi về mã HS code cho một số mặt hàng
Hỏi:Công ty chúng tôi có đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với các mặt hàng như sau: STT Tên Hàng Mô Tả Chi Tiết Hàng Hóa 1 Trà Moringa Nguyên Chất Làm từ lá chùm ngây (moringa oleifera) sấy khô, nghiền nhỏ, đóng gói ( 1,5 g/ gói, 20 gói/ hộp ) 2 Trà Moringa Gừng Làm từ lá chùm ngây (moringa oleifera) sấy khô, nghiền nhỏ, ướp gừng ( 1,5 g/ gói, 20 gói/ hộp ) 3 Trà Moringa Lài Làm từ lá chùm ngây (moringa oleifera) sấy khô, nghiền nhỏ, ướp hoa lài ( 1,5 g/ gói, 20 gói/ hộp) 4 Trà Moringa Atiso Làm từ lá chùm ngây (moringa oleifera) sấy khô, nghiền nhỏ, ướp artiso ( 1,5 g/ gói, 20 gói/ hộp ) 5 Trà Moringa Sen Làm từ lá chùm ngây (moringa oleifera) sấy khô, nghiền nhỏ, ướp tim sen ( 1,5 g/ gói, 20 gói/ hộp ) Trong quá trình ký kết hợp đồng xuất khẩu với nhà nhập khẩu. Bên đối tác nhập khẩu cung cấp cho công ty chúng tôi HS Code thể hiện trên chứng từ xuất nhập khẩu và C/O cho các mặt hàng nêu trên để vào thị trường Hàn Quốc như sau:
Tên Hàng HS Code 10 số HS Code 6 Số Trà Moringa Nguyên Chất 1211.90.9099 1211.90 Trà Moringa Gừng 2106.90.9099 2106.90 Trà Moringa Lài 2106.90.9099 2106.90 Trà Moringa Atiso 2106.90.9099 2106.90 Trà Moringa Sen 2106.90.9099 2106.90
Nay công ty chúng tôi kính mong Quí Cơ Quan kiểm tra và xác định giúp công ty chúng tôi mã HS Code chính xác của 5 mặt hàng trà nêu trên để công ty chúng tôi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, kiểm dịch thực vật và xin C/O Form AK vào thị trường Hàn Quốc.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2016 của Bộ Tài chính thì hàng hóa của Doanh nghiệp không chịu thuế xuất khẩu.
Đề nghị doanh nghiệp căn cứ mã số HS của mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu để thể hiện trên chứng từ và C/O
 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *