Hỏi về kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường

Tiêu đề:Hỏi về kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường
Hỏi:Công ty chúng tôi kính nhờ hệ thống đối thoại DOANH NGHIỆP – CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ hỗ trợ vướng mắc như sau:
– Căn cứ vào mục 2 công văn số 605/TCT-KK ngày 27/02/2014 của Tổng Cục Thuế về thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng xuất khẩu và Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài Chính
“2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.
– Căn cứ quy định nêu trên, hàng hóa xuất khẩu không thuộc đối tượng phải nộp thuế bảo vệ môi trường.”
– Căn cứ văn bản số 664/HQHCM-TNXK của Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh trả lời cho chúng tôi ngày 04/03/2014 thì “lượng xăng dầu sau khi được sản xuất chế biến mà được xuất khẩu thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế BVMT”
– Tuy nhiên, đối với lượng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất ra hàng hóa sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công căn cứ vào các công văn số 605/TCT-KK ngày 27/02/2014 của Tổng Cục Thuế; công văn số 6102/TCHQ-TXNK ngày 28/05/2014 và 8342/TCHQ-TXNK ngày 03/07/2014 của Tổng Cục Hải quan buộc Công ty chúng tôi phải kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường để được làm thủ tục và thông quan các lô hàng nhập khẩu.
– Mặc dù chúng tôi đã trình tất cả các văn bản trả lời của Tổng Cục Thuế và Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh cho Lãnh đạo cùng Cán bộ hải quan thuộc Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh, Chi Cục Hải Quan Quản Lý Hàng Gia Công rằng Công ty chúng tôi chỉ nộp thuế môi trường tại Cơ quan thuế địa phương và hàng xuất khẩu không phải nộp thuế môi trường nhưng vẫn không được Chi Cục Hải Quan quản lý hàng Gia Công chấp nhận.
Do các vướng mắc gởi các ban ngành khi nhận được được hướng dẫn cần rất nhiều thời gian. Mà hàng hóa cập cảng không cho phép công ty chúng tôi chờ đợi văn bản trả lời vì chi phí lưu kho lưu bãi phát sinh. Công ty chúng tôi buột phải thu xếp vay ngân hàng nộp các khoản thuế này để được cơ quan hải quan cho phép thông quan nhận nguyện vật liệu về để có thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Và chúng tôi phải chịu các khoản phạt phí lưu cont, lưu kho bãi về các vấn đề liên quan đến thuế bảo vệ môi trường của Công ty chúng tôi cho lô hàng thông quan trong tháng 06/2014 và 07/2014.
Công ty chúng tôi rất bức xúc về vấn đề này vì thế ngày 23/06/2014 đã có văn bản kính gởi đến Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP.HCM về việc đề nghị được tổ chức cuộc họp trực tiếp giữa đại diện của Công ty chúng tôi với Cục Hải Quan, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh để giải quyết vướng mắc này nhưng cho đến nay đã 1 tháng rồi chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ hai Cơ quan quản lý về Thuế bảo vệ môi trường thuộc loại hình kinh doanh của Công ty chúng tôi.
Chúng tôi xin liệt kê các tờ khai nhập khẩu mà công ty chúng tôi đã phải kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường cho Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công như sau:
STT TỜ KHAI NHẬP KHẨU BIÊN LAI NỘP THUẾ SỐ NGÀY NGÀY SỐ TIỀN ĐÃ NỘP
1 6765 18/04/12 15/01/2013 137,923,204
2 17528 07/09/12 06/06/2013 20,558,692
3 21311 24/10/12 22/07/2013 20,686,011
4 21998 31/10/12 30/07/2013 67,069,059
5 22853 09/11/12 08/08/2013 13,664,958
6 22858 09/11/12 08/08/2013 20,172,309
7 1219 16/01/13 20/09/2013 6,651,000
8 2004 25/01/13 24/10/2013 7,072,800
9 3677 28/02/13 04/12/2013 100,455,600
10 3042 28/02/13 27/11/2012 34,013,699
11 3906 04/03/13 04/12/2013 13,541,400
12 4074 06/03/13 04/12/2013 6,823,500
13 4315 11/03/13 11/12/2013 7,059,300
14 5466 23/03/13 18/12/2013 7,066,200
15 5903 28/03/13 18/12/2013 13,360,500
16 24930 03/12/2012 25/06/2014 5,170,020
17 4699 14/03/2013 25/06/2014 6,692,100
18 8426 25/04/2013 25/06/2014 23,549,100
19 8442 25/04/2013 25/06/2014 13,286,700
20 8681 27/04/2013 25/06/2014 70,647,600
21 9761 09/05/2013 25/06/2014 80,067,300
22 10833 20/05/2013 25/06/2014 13,387,500
23 12613 07/06/2013 25/06/2014 75,235,200
24 14322 26/06/2013 25/06/2014 13,360,500
25 15372 08/07/2013 25/06/2014 28,213,200
26 20175 03/09/2013 25/06/2014 13,347,000
27 20880 09/09/2013 25/06/2014 7,053,300
28 22816 30/09/2013 30/06/2014 34,088,100
29 23650 08/10/2013 30/06/2014 34,951,800
30 100057427631 04/07/2014 07/07/2014 629,698,200
Tổng cộng 1,524,865,852 (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm hai mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn tám trăm năm mươi hai đồng.)
Nay Công ty chúng tôi làm công văn này kính đề nghị Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh có trả lời cho công ty chúng tôi được biết vì sao Chi Cục Hải Quan Quản Lý Hàng Gia Công lại thu thuế Bảo Vệ Môi Trường của Công ty chúng tôi đối với hàng nhập khẩu sản xuất xuất khẩu?
Trong khi đó theo trả lời của Tổng Cục Thuế cho doanh nghiệp chúng tôi là hàng xuất khẩu không phải nộp thuế Bảo Vệ Môi Trường. Và việc chúng tôi có phải là đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường cho các nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hay không? để Công ty chúng tôi yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh và không bị thất thoát cũng như thiệt hại về nguồn vốn kinh doanh.
Trong trường hợp nếu chúng tôi là đối tượng phải nộp thuế thì AP Saigon Petro cũng rất mong Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh có sự giải thích rõ ràng và xác đáng cho chúng tôi về việc tại sao Hàng gia công thì không phải nộp thuế môi trường còn Hàng sản xuất xuất khẩu thì lại phải nộp thuế môi trường trong khi cả hai loại hình nhập khẩu này đều nhập khẩu nguyên liệu về sau đó sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài chứ không phải tiêu thụ trong nước?
Chúng tôi rất mong sớm nhận được phản hồi của Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh cũng như Lãnh đạo Chi Cục Hải Quan quản lý hàng gia công về trường hợp của Công ty chúng tôi.
Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ từ Quý cơ quan. Trân trọng,
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ điểm 2.4, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính quy định: “Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài… thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.”
Theo đó chỉ những hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công hàng hóa xuất khẩu mới thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT. Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT. Địa điểm kê khai, nộp thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu đã được quy định cụ thể tại khoản 4, Điều 15 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.Vướng mắc của doanh nghiệp đã được Cục Hải quan TP.HCM báo cáo Tổng cục Hải quan tại công văn số 2234/HQHCM-TXNK ngày 19/6/2014; công văn số 2309/HQHCM-TXNK ngày 25/6/2014.
Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 8342/TCHQ-TXNK ngày 03/7/2014, Cục Hải quan TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, giải quyết cho doanh nghiệp.Công ty cổ phần AP Saigon Petro đã có buổi làm việc với Chi cục HQ QLH Gia công và thống nhất việc thực hiện theo Biên bản làm việc số 103/BB-SXXK ngày 11/8/2014.Qua phần trao đồi của quý Doanh nghiệp như trên, Cục Hải quan HCM nhận thấy Doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc, kiến nghị. Chúng tồi sẽ tổ chức cuộc họp và mời quý Doanh nghiệp đến để trao đổi và tiếp tục báo cáo kiến nghị cho Lãnh đạo Tổng Cục Hải quan và Lãnh Đạo Bộ Tài Chính.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *