Hỏi về in phụ lục tờ khai Vnaccs

Tiêu đề:Hỏi về in phụ lục tờ khai Vnaccs
Hỏi:Cho em hỏi về việc in phụ lục tờ khai VNACCS, theo em biết thì trước đây có công văn hướng dẫn là Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp phụ lục (chi tiết dòng hàng) đi kèm tờ khai. Nhưng trường hợp công ty em có tờ khai luồng đỏ, Hải quan kiểm hoá yêu cầu in chi tiết dòng hàng (với 50 tờ cho 50 mã hàng) của tờ khai kiểm đó để Hải quan kiểm tra thực tế hàng và lưu hồ sơ Hải quan. Xin cho em hỏi : hiện tại có công văn hướng dẫn nào yêu cầu in chi tiết dòng hàng khi kiểm hoá không? xin cho em biết số công văn để em áp dụng. Và em xin hỏi thêm nếu chưa có công văn yêu cầu in chi tiết dòng hàng thì Hải quan kiểm hoá yêu cầu như vậy có đúng quy định không? doanh nghiệp có phải in để đưa không? Em xin cám ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC, theo đó: “Khi kiểm tra hồ sơ, cơ quan hải quan sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan điện tử và các thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ.”
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *