Hỏi về hàng hóa cho tặng gửi từ Nhật

Tiêu đề:Hỏi về hàng hóa cho tặng từ Nhật
Hỏi:Kính chào anh, chị! Em có người thân bên Nhật gửi tặng em cặp dây loa (đã qua sử dụng). Em xin hỏi đây loa có được tính là hàng điện tử không? Nếu người thân em gửi cặp dây loa cũ này về Việt Nam thì có được thông quan không ạ?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty Nguyễn Dương Tiễn (MST 8534840063), người hỏi tên Quách Bửu Bảo, thông qua Hệ thống trực tuyến hỏi về việc: được người thân gửi tặng cặp dây loa đã qua sử dụng.  Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
– Căn cứ Phụ lục I, Mục I – Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương;
Nếu mặt hàng dây loa đã qua sử dụng không thuộc Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BCT nêu trên thì được làm thủ tục nhập khẩu và thông quan hàng hóa theo quy định.
– Thủ tục Hải quan: được thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi có hàng nhập khẩu của Quý khách./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *