Hỏi về hàng bị cấm nhập khẩu

Tiêu đề:Hỏi về hàng bị cấm nhập khẩu
Hỏi:Kính gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Do không biết các quỹ định về hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam nên tháng trước tôi có mua một đôi loa đã qua sử dụng trên một trang Web ở Nhật Bản, sau khi thành toán tiền hàng xong thì bạn tôi cho biết là hàng đó cấm nhập khẩu và hiện nay bên bán họ cũng thông báo là hàng của tôi đang được vận chuyển về Việt Nam. Vậy trong trường hợp này tôi phải làm sao, vì tôi đã thành toán toàn bộ tiền hàng và phí vận chuyển cho họ rồi?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty Nguyễn Văn Bá (MST 330929534), người hỏi tên Quách Bửu Bảo, thông qua Hệ thống trực tuyến hỏi về việc: mua 1 đôi loa đã qua sử dụng trên 1 trang Web ở Nhật Bản, đã thanh toán tiền hàng  và phí vận chuyển xong mới được biết là hàng cấm nhập khẩu. Hiện nay bên bán thông báo hàng đang được vận chuyển về Việt Nam.  Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
– Căn cứ Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;
– Căn cứ Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.
Theo đó:
1. Về chính sách nhập khẩu:
Loa đã qua sử dụng là mặt hàng tiêu dùng trong nhóm hàng điện tử tại Điểm 4, Mục II Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 nêu trên.  
2. Về quy định xử phạt vi phạm hành chính:
Việc nhập khẩu mặt hàng loa nêu trên là hành vi vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ nêu trên. Cụ thể:
– Mức phạt tiền tùy theo trị giá tang vật vi phạm:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá dưới 30.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không phải là tội phạm;
– Hình thức phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm .
3. Thủ tục Hải quan: được thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi có hàng nhập khẩu của Quý khách.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty Nguyễn Văn Bá (MST 330929534), người hỏi tên Quách Bửu Bảo được biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *