Hỏi về ghi số container trên khi khai VNACCS

Tiêu đề:Hỏi về ghi số container trên khi khai VNACCS
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải quan Thành Phố Công ty tôi trong KCX Tân Thuận, xin giải đáp về việc phải nhập số container khi khai tờ khai xuất khẩu VNACCS. 1/ Thực hiện theo điều 52 thông tư 38/2015/TT-BTC và công văn 2733/TCHQ-GSQL, thì khi khai TK XK có phải nhập số container vào phần mềm VNACCS không? hay doanh nghiệp không nhập mà sẽ bổ sung sau theo mẫu 31/BKCT/GSQL, vì trường hợp công ty chúng tôi không thể xin được số container trước (hoặc nếu xin trước thì phát sinh thêm chi phí). Cho hỏi: vậy không khai số cont khi khai TK xuất khẩu trên VNACCS được không? Và khi đem tờ khai xuất (không có số cont trên tờ khai) xuống cảng VICT thanh lý mà có bổ sung mẫu 31/BKCT/SGQL thì có chấp nhận được không? 2/ Hiện nay HQ KCX cho phép điều chỉnh bổ sung số container (sau khi khai tờ khai xuất), theo mẫu 31/BKCT/GSQL (trong trường hợp đổi số container). Nhưng khi mang hàng cùng tờ khai xuống cảng VICT thanh lý thì HQ GS cảng có HQ đồng ý mẫu 31/BKCT/GSQL trên, và có HQ không đồng ý mà yêu cầu phải có mã vạch ?? Vậy trường hợp sửa đổi bổ sung thì chúng tôi in mã vạch ở đâu? Xin hướng dẫn. Trường hợp 1 xin cho biết cụ thể vì chúng tôi đã tham khảo TT38 và Công văn 2733 rồi nhưng vẫn chưa rõ lắm về cách thực hiện của HQ cảng. Xin cám ơn!!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Điểm 7 công văn 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2015 đã ghi rõ thủ tục đối với 2 trường hợp: Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không (bao gồm cả kho hàng không kéo dài), đối với trường hợp đã có hoặc chưa có hệ thống thông tin giám sát hải quan kết nối với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng. Theo đó nếu đã có kết nối hệ thống thông tin giám sát thì Doanh nghiệp phải khai số container đúng cùng mã vạch tự in từ hệ thống trước thời điểm xuất trình cho cơ quan hải quan. Trường hợp bất khả kháng thì Doanh nghiệp cung cấp chứng từ chứng minh số container đúng và Hải quan giám sát sẽ sử dụng mẫu số 29/DSCT/GSQL ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC để thực hiện. Tại phần ghi chú của mẫu 29/DSCT/GSQL có hướng dẫn về Số hiệu container:”Đối với hàng xuất khẩu: lấy từ tiêu chí “Số container” trên tờ khai xuất.    Trường hợp có sự thay đổi số container đã khai báo, căn cứ chứng từ do người khai hải quan nộp, xuất trình, công chức hải quan cập nhật số container vào Hệ thống để in lại danh sách container.” Khi Công chức Hải quan in danh sách container ra thì đã bao gồm cả mã vạch góc trên bên phải.Các văn bản trên Quý Doanh nghiệp có thể download tại trang Wed: www.customs.gov.vnĐề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *