Hỏi về áp mã loại hình

Tiêu đề:Hỏi về áp mã loại hình
Hỏi:Tôi là cty tnhh 2 thanh vien 100% vốn viet nam Tôi bán hàng cho những cty trong khu chế xuất, khu công ngiệp,ngoài khu chế xuất-khu công nghiệp, nghanh nghe kinh doanh in bao bi ,nhãn mác các loai.vậy tôi áp mã loại hình nào là đúng theo qui định Trân trong kính chào
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất;
– Căn cứ công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan quy định mã loại hình trên hệ thống VNACCS.
Theo đó, đối với hàng hoá do doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX thì: DNCX và doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan như thủ tục đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, áp dụng mã loại hình B11.
– Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, theo đó trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho doanh nghiệp nội địa khác, không có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thì không thực hiện thủ tục hải quan.
   Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *