Hỏi thủ tục xuất khẩu

Tiêu đề:Hỏi thủ tục xuất khẩu
Hỏi:Xin chào. Xin cho hỏi công ty tôi xuất khẩu hàng hoá đi campuchia, trước đến giờ công ty tôi luôn khai hải quan tịnh biên. Công ty tôi vừa sản xuất vừa thương mại, giờ công ty chúng tôi muốn khai địa điểm tiếp nhận tờ khai ở hải quan thành phố được không, còn địa điểm xếp hàng và bảo thuế ở tịnh biên được không. Công ty tôi địa chỉ ở quận 4 tp hcm. Nếu được công ty tôi cần làm thủ tục gì. Trân trọng. Cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan: Căn cứ  điểm a Mục 1, Điều 19, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:
“Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng.”
Như vậy, trường hợp doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh có thể đăng ký tờ khai tại Hải quan thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.
Việc khai báo các tiêu chí về địa điểm xếp hàng và địa điểm đích kho vận chuyển bảo thuế được hướng dẫn tại Điểm 2 phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi mở tờ khai để được hướng dẫn.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *