Hỏi thủ tục về quyền xuất khẩu

Tiêu đề:Hỏi thủ tục về quyền xuất khẩu
Hỏi:Chúng tôi, công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam (địa chị Lô 2-3, Đường số 11, KCN Tân Bình, Q.Tân Phú, TPHCM) là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản), chuyên sản xuất kinh doanh thực phẩm ăn liền với chi tiết ngành nghề ghi trong giấy phép đầu tư là: • Mã ngành: 10740 – Tên ngành: Sàn xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự • Mã ngành: 10750 – Tên ngành: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn • Mã ngành: 10790 – Tên ngành: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu • Mã ngành: 10401 – Tên ngành: Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động thực vật • Mã ngành: 10409 – Tên ngành: Chế biến và bảo quản dầu mỡ khác • Mã ngành: 10204 – Tên ngành: Chế biến và bảo quản nước mắm Hiện nay, chúng tôi đang đàm phán bán hàng với đối tác tại Myanmar để xuất khẩu mặt hàng Mì, Phở ăn liền. Do nhu cầu thị trường, chúng tôi sẽ xuất khẩu sản phẩm riêng biệt như: Vắt mì, Vắt phở; Gia vị (dạng bột, dạng sệt); Dầu; Rau ở dưới 02 dạng: chứa trong thùng 05 – 15 Kg và đóng gói sẵn thành từng gói nhỏ 1g – 50g / gói. Chi tiết mặt hàng như sau: • Tên hàng: Vắt mì, vắt phở / Mã HS: 19023040 & 19023090 / Quy cách đóng gói: Thùng 5-15 Kg • Tên hàng: Gia vị (dạng bột, dạng sệt) / Mã HS: 21039040 / Quy cách đóng gói: Gói nhỏ 1-50 Gr hoặc dạng thùng 5-15 Kg • Tên hàng: Dầu / Mã HS: 15179069 / Quy cách đóng gói: Gói nhỏ 1-50 Gr hoặc dạng thùng 5-15 Kg • Tên hàng: Rau / Mã HS: 07129090 / Quy cách đóng gói: Gói nhỏ 1-50 Gr hoặc dạng thùng 5-15 Kg Căn cứ theo thông tư 08/2013/TT-BCT (ngày 22/04/2013) và Thông tư 34/2013/TT-BCT (ngày 24/12/2013) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép xuất khẩu các mặt hàng được cấp quyền xuất khẩu. Vì vậy, ngày 07/01/2016, chúng tôi có gửi công văn số 21/2016/AV-HCM đến Cục Hải quan TPHCM để nhờ hướng dẫn thủ tục. Cụ thể, chúng tôi cần biết: – Với nội dung ngành nghề ghi trong giấy phép đầu tư (chúng tôi đã gửi kèm giấy phép đầu tư để Hải quan TPHCM tham khảo) thì các mặt hàng nêu trên chúng tôi có được quyền xuất khẩu hay không.? Tuy nhiên, ngày 13/01/2016 chúng tôi có nhận được công văn phản hồi từ Cục Hải quan TPHCM và nội dung công văn cũng chỉ dẫn chiếu đến các điều khoản trong thông tư 08/2013/TT-BCT (ngày 22/04/2013) và Thông tư 34/2013/TT-BCT (ngày 24/12/2013) để chúng tôi tham khảo. Với nội dung phản hồi này thì chưa giải đáp đúng câu hỏi cụ thể mà chúng tôi nêu ra. Vì vậy, thông qua cổng đối thoại doanh nghiệp, chúng tôi gửi thư này đến cục Hải quan TPHCM để nhờ giải đáp rõ hơn để chúng tôi có cơ sở thực hiện và kịp ký kết hợp đồng xuất khẩu với đối tác. Rất mong nhận được sự phản hồi sớm từ Cục Hải quan TPHCM Kính chào
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Luật đầu tư quy định:
“1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.
Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận.”
Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định:
“3. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.”
Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công thương quy định:
“1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hoá do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác, theo các điều kiện sau:
a) Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu theo cam kết quốc tế;
b) Hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
c) Hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết;
d) Mặt hàng xuất khẩu phải phù hợp với nội dung quyền xuất khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện. “
Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu thì cần được cấp quyền xuất khẩu, trường hợp hàng hóa xuất khẩu do công ty tự sản xuất không thuộc đối tượng phải cấp quyền xuất khẩu.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *