Hỏi thủ tục nhập mỹ phẩm

Tiêu đề:Hỏi thủ tục nhập mỹ phẩm
Hỏi:Kính thưa quý hải quan, Công ty em muốn nhập mỹ phẩm thì cần thủ tục hải quan gi ?
Trả lời:Ngày 9/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi thủ tục nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Hiện nay, việc nhập khẩu mỹ phẩm được thực hiện theo Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm. Theo đó: Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận.
Chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài (đối với thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8  Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài (đối với thủ tục hải quan điện tử).
Nếu còn chưa rõ thì mang hồ sơ liên quan đến lô hàng nhập khẩu liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Bạn có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *