Hỏi thủ tục nhập khẩu xe gắn máy mới từ Trung Quốc dưới 125 cc

Tiêu đề:Hỏi thủ tục nhập khẩu xe gắn máy mới từ Trung Quốc dưới 125 cc
Hỏi:Kinh thưa Quý cơ quan Công ty em muốn nhập khẩu xe gắn máy mới từ Trung Quốc dưới 125 cc về Việt Nam để kinh doanh thì phải làm thủ tục gì ?
Trả lời:Ngày 04/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến thủ tục nhập khẩu xe gắn máy mới từ Trung Quốc dưới 125CC về Việt Nam để kinh doanh. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Hồ sơ, thủ tục Hải quan đề nghị Công ty tham khảo quy định tại Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan truyền thống) hoặc tham khảo Điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan điện tử).
Ngoài ra xe môtô, xe máy nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành.
Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng nhập khẩu để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *