Hỏi thủ tục nhập khẩu phế liệu sạch

Tiêu đề:Hỏi thủ tục nhập khẩu phế liệu sạch
Hỏi:Kinh thưa quý cơ quan Công ty em muốn nhập khẩu giấy phế liệu sạch từ Nhật về Việt Nam để sản xuất ra sản phẩm, thì thủ tục nhập khẩu như thế nào ?
Trả lời:Ngày 04/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu giấy làm nguyên liệu sản xuất. Về vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
1. Điều kiện đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu và điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu được quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Đồng thời, phế liệu Doanh nghiệp nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Phụ lục I về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản nói trên để thực hiện.
Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu nội dung văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *