Hỏi thủ tục nhập khẩu hệ thống báo cháy

Tiêu đề:Hỏi thủ tục nhập khẩu hệ thống báo cháy
Hỏi:Kính thưa Quý cơ quan Công ty chúng tôi muốn nhập hệ thống báo cháy tự động thì cần những thủ tục hải quan gì ?
Trả lời:Ngày 15/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu hệ thống báo cháy tự động. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Căn cứ quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ thì việc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy không yêu cầu phải có giấy phép. Tuy nhiên, những mặt hàng này thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an theo Thông tư số 14/TT-BCA ngày 20/3/2012 khi nhập khẩu cần phải kiểm định chất lượng theo quy định. Do đó, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Công an) để được hướng dẫn cụ thể.
Thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (thủ tục hải quan truyền thống) và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính (thủ tục hải quan điện tử) quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *