Hỏi thủ tục hải quan bán hàng vào khu chế xuất

Tiêu đề:Hỏi thủ tục hải quan bán hàng vào khu chế xuất
Hỏi:Công ty chúng tôi bán thịt gia cầm vào một công ty nước ngoài trong khu chế xuất để họ SX thức ăn gia súc xuất khẩu. vậy thủ tục hải quan phải làm như thế nào ( theo văn bản nào) và mức thuế bao nhiêu. Mong giải đáp cho chúng tôi biết. Xin cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1) Thủ tục hải quan:
– Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 24 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu của DNCX.
– Căn cứ Điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan điện tử.
2) Chính sách thuế:
Căn cứ Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *