Hỏi nhập khẩu giống bắp giống

Tiêu đề:Hỏi nhập khẩu giống bắp giống
Hỏi:Kính thưa quý cơ quan, Công ty em muốn nhập khẩu bắp giống thì cần phải làm những thủ tục gì ?
Trả lời:Ngày 09/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc làm thủ tục nhập khẩu bắp (ngô) giống. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định Thương nhân nhập khẩu giống cây trồng có tên trong Danh mục giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không phải xin phép. Doanh nghiệp cần đối chiếu xem mặt hàng dự định nhập khẩu đã có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Cục trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *