Hỏi đáp về HS Code

Tiêu đề:Hỏi đáp về HS Code
Hỏi:Kính gởi ban tư vấn Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh,
Công ty chúng tôi thường nhập khẩu thiết bị công nghiệp cho nhà máy từ nước ngoài, trong đó trong dây chuyền lò hơi có thiết bị bẫy hơi mà chúng tôi chưa rõ nên áp mã HS code nào cho hợp lý, cụ thể:
Bẫy hơi có tên tiếng anh là Steam trap, là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi nước. Bẫy hơi là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống sử dụng hơi cung cấp nhiệt. Tất cả bẫy hơi hoạt động đều có chu kỳ đóng (ngăn không cho hơi thất thoát) và chu kỳ mở (xả nước ngưng ra ngoài).
Vì vậy, chúng tôi muốn xin ý kiến của Cục Hải Quan TpHCM hướng dẫn về việc nhập khẩu thiết bị này để chúng tôi có thể tiến hành việc nhập khẩu đúng trình tự và yêu cầu theo quy định Pháp luật Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan  số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014:“Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.
Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;  Nghị Định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;  Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
Căn cứ Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Do quý Công ty cung cấp không đủ thông tin cụ thể theo qui định tại điều 26 Luật Hải quan nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác.
Tuy nhiên, Công ty nghiên có thể cứu tham khảo nội dung nhóm 84.81: “Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồỉ hơi, bể chứa hay các loại tương tự, kể cả van giảm áp và van đỉều chỉnh bằng nhiệt.”
Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS nhóm 84.81
“Nhóm này bao gồm:
(10) Bẫy hơi nước trong đó nước ngưng đọng được gom từ một Ống dẫn hơi nước và chúng được đồ ra tự động (ví dụ, bằng hoạt động của một phao). Nhóm này cũng bao gồm bẫy hơi trong đó chốt hoặc bộ ngắt được hoạt động bằng một thiết bị ồn nhiệt (hai lá hoặc nắp) được gắn bên trong bẫy (bẫy hơi nước được ổn nhiệt tự động).”
Để có cơ sở khai báo hải quan, đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, nghiên cứu các quy định về phân loại hàng hóa nêu trên: căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa thực tế nhập khẩu để phân loại, áp mã số phù hợp.Trong trường hợp cần thiết Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
2. Hướng dẫn thủ tục xác định trước mã số:
Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ. Khoản 11, Điều 1 Nghị Định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ
Theo quy định trên thì trường hợp Công ty muốn xác định trước mã số của hàng hóa xuất khẩu thì phải gửi hồ sơ đến Tổng cục Hải quan ( theo địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu giấy, TP.Hà Nội) để được giải quyết đúng theo thẩm quyền.
Hồ sơ xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
    Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn để Quý Công ty được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *