Hoàn thuế xuất nhập khẩu

Tiêu đề:Hoàn thuế xuất nhập khẩu
Hỏi:Chúng tôi có nhập khẩu lô hàng từ nước ngoài đã về đến cảng Hồ Chí Minh và Chúng tôi muốn xuất khẩu để bán lô hàng đến nước thứ ba ngay tại cảng Tp. Hồ Chí Minh (Hàng nhập khẩu chưa mang về kho). Chúng tôi muốn hỏi rằng: Chúng tôi có được hoàn thuế nhập khẩu không ? sau khi đã xuất khẩu bán sang nước thứ ba. Kính mong Quý Hải Quan xem xét và giải đáp thắc mắc để Chúng tôi được biết. Chúng tôi rất mong nhận được sự hổ trợ, giúp đỡ của Quý Cơ Quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Các trường hợp hoàn thuế  được qui tại Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 01/4/2015  “Quy định về thủ tục Hải quan; Kiểm tra giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *