Hoàn thuế xuất nhập khẩu

Tiêu đề:Hoàn thuế xuất nhập khẩu
Hỏi:Tôi muốn hỏi vấn đề cụ thể của doanh nghiệp tôi như sau: Chúng tôi có nhập khẩu một số nguyên vật liệu hàng may mặc ( Vải, nút) loại hình nhập kinh doanh, sau khi sản xuất thành phẩm, chúng tôi bán cho khách hàng nước ngoài và hình thức xuất khẩu là xuất kinh doanh. Nay công ty tôi hỏi quý cơ quan là công ty có thể hoàn số tiền thuế nhập khẩu đối với số nguyên liệu trên hay không?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Trường hợp hàng hóa nhập kinh doanh, gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu đăng ký theo loại hình xuất kinh doanh không thuộc các trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC Để được hoàn thuế doanh nghiệp phải xuất khẩu sản phẩm theo loại hình SXXK. Thủ tục hải quan, thông báo định mức thực hiện theo quy định tại mục 1, chương II phần II Thông tư 128/2013/TT-BTC.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *