Hoàn thuế vi phạm hành chính

Tiêu đề:Hoàn thuế vi phạm hành chính
Hỏi:Do sự nhầm lẫn trong việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước, công ty chúng tôi đã nộp tiền thuế phạt chậm nộp , số tiền :5,543,570 VNĐ cho tờ khai số : 49106/NKD ngày 17/04/2013 vào số tài khoản 7111.02.995342 của Chi Cục Hải Quan cảng Cát Lái ,thay vì nộp vào Tiểu Mục 4912 chúng tôi nộp nhầm vào Tiểu Mục 4254. Kính mong quý cơ quan hướng dẫn cho chúng tôi cần làm những gì để được hoàn thuế do nộp nhầm tiểu mục. xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo trình bày của Doanh nghiệp thì trường hợp của doanh nghiệp là Hoàn tiền thuế do nộp nhầm
Thủ tục, hồ sơ hòan thuế được qui định tại Điều 26  Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” .
Đề nghị Doanh nghiệp lập bộ hồ sơ theo qui định, nộp tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết. 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *