Hoàn Thuế NK hàng KD

Tiêu đề:Hoàn Thuế NK hàng KD
Hỏi:Kính gởi: Cục Hải Quan Tp.HCM Công ty chúng tôi có câu hỏi như sau: Công ty chúng tôi nhập khẩu hàng từ nước ngoài về, loại hình nhập khẩu A12, một phần tiêu thụ trong nước, một phần xuất khẩu bán sang Cambodia. Thì công ty chúng tôi có được hoàn thuế NK cho các mặt hàng đã xuất khẩu hay không? Nếu được hoàn, thì áp dụng loại hình xuất khẩu nào? Cám ơn quý cơ quan Thảo (Ms) Logs Dept
Trả lời:Trả lời:
Căn cứ theo quy định tại điểm 1.c Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hang hóa nhập khẩu tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.
Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: “Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công,chế biến”.
Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
Theo bảng mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan, mã loại hình B13 áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *