Hoàn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Tiêu đề:Hoàn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng
Hỏi:Kính gửi : Quý cục Hải quan TP HCM,
Công ty chúng tôi làm thủ tục Hải quan tại Chi cục HQ QL hàng đầu tư TP HCM, ngày 14/03/2014 , công ty chúng tôi mở tờ khai nhập khẩu sai loại hình , đúng là NDT08, sai là NDT01, chúng tôi đã hủy tờ khai NDT01 trong khi đó đã nộp thuế NK & VAT tờ khai đó rồi, xong chúng tôi mở tờ khai NK NDT08 , đã nộp thuế đầy đủ,
Nay chúng tôi xin hoàn lại thuế NK & VAT của tớ khai hủy sai loại hình, Thì Chi cục HQ QL hàng đầu tư trả lời không hoàn thuế VAT, chỉ hoàn thuế Nk, Kính mong quý Cục trả lời cho doanh nghiệp được biết
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Trường hợp doanh nghiệp hủy tờ khai đã nộp thuế. Cơ quan hải quan sẽ hoàn thuế nhập khẩu và xác nhận thuế GTGT nộp thừa và doanh nghiệp hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế địa phương (cơ quan hải quan không hoàn thuế GTGT).
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *