Hoàn thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch

Tiêu đề:Hoàn thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch
Hỏi:Nhờ anh chị giải đáp giúp DN về việc hoàn thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với lô hàng muối có mã HS: 2501.00.92, xuất xứ từ Thái Lan.
Theo chúng tôi được biết đối với mặt hàng mã HS: 2501 xuất xứ từ các nước Asian được hoàn thuế ngoài hạn ngạch theo TT: 04/2018/TT-BCT ngày 02/04/2018. DN nhập kinh doanh tiêu dùng theo mã loại hình A11; có form D & chọn mã biểu thuế nhập khẩu là B14, thuế suất đã khai 50% , nước xuất xứ Thái Lan, tuy nhiên không thể hiện form D trên tờ khai. Thời điểm mở tờ khai vào ngày 10/08/2018. Trong trường hợp này DN có được hoàn lại thuế NK ngoài hạn ngạch đã nộp không? Trong trường hợp không được hoàn doanh nghiệp có cách xử lý nào không?
Trả lời:Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nhận được công văn số 0110/XNK/2019 ngày 01/10/2019 của Công ty TNHH Vĩnh Nam Anh về việc vướng mắc hoàn thuế và thủ tục hoàn thuế ngoài hạn ngạch cho mặt hàng muối nhập khẩu thuộc tờ khai 102160615801/A11 ngày 11/8/2018.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã chuyển công văn số 0110/XNK/2019 ngày 01/10/2019 của Công ty TNHH Vĩnh Nam Anh nêu trên đến Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Đề nghị Quý Công ty chuẩn bị hồ sơ liên quan và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 để được hướng dẫn thực hiện  
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *