Hoàn Thuế Nhập Khẩu Hàng Tạm Nhập Tái Xuất

Tiêu đề:Hoàn Thuế Nhập Khẩu Hàng Tạm Nhập Tái Xuất
Hỏi:Công ty chúng tôi là công ty thương mại dịch vụ có tiến hàng tạm nhập tái xuất lô hàng giày da. Sau khi làm xong thủ tục tái xuất công ty chúng tôi tiến hành nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu theo thông tư 38/2015/TT-BTC tại Hải quan Hồ Chí Minh. Nhưng cán bộ thụ lý hồ sơ hoàn thuế của công ty chúng tôi trả lời đang có vướng mắc về vấn đề hoàn thuế ở thông tư 38 nên đang chờ công văn phản hồi từ Tổng Cục Hải Quan. Công ty chúng tôi không nắm rõ khi nào công ty nhận được hướng dẫn cụ thể và quyết định hoàn thuế từ Hải quan. Mong sớm nhận được sự phản hồi từ phía cơ quan thẩm quyền
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Đề nghị Công ty nghiên cứu điều 114 và điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính, có hiệu lực từ ngày 01/4/2015  quy định về thủ tục Hải quan; Kiểm tra giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuTrường hợp của Công ty  thuộc đối tượng kiểm tra trước – hoàn thuế sau
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *